नोट:यी वास्तविक समयको प्रशासनिक तथ्वायाङ्क हो
 कुल कम्पनी संख्या
जम्मा: 275,104
 प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी
कुल शेयर सदस्य: 709,753
 मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी
कुल सदस्य: 24,858
  कुल अधीकृत पुँजी
रु: 30,006,215,567,821,868
  कुल चुक्ता पुँजी
रु: 2,542,601,397,286
 कुल जारी पुँजी
रु: 253,983,340,081,985

 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस