नोट:यी वास्तविक समयको प्रशासनिक तथ्वायाङ्क हो
 कुल कम्पनी संख्या
जम्मा: 269,757
 प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी
कुल शेयर सदस्य: 699,464
 मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी
कुल सदस्य: 24,105
  कुल अधीकृत पुँजी
रु: 30,006,097,236,256,764
  कुल चुक्ता पुँजी
रु: 2,464,601,576,328
 कुल जारी पुँजी
रु: 253,906,740,666,247

 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस