नोट:यी वास्तविक समयको प्रशासनिक तथ्वायाङ्क हो
 कुल कम्पनी संख्या
जम्मा: 262,151
 प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी
कुल शेयर सदस्य: 685,559
 मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी
कुल सदस्य: 22,910
  कुल अधीकृत पुँजी
रु: 30,005,930,144,033,968
  कुल चुक्ता पुँजी
रु: 2,375,520,727,354
 कुल जारी पुँजी
रु: 253,793,716,990,834
 कम्पन्नी सम्बन्धी डाटा ग्राफमा हेर्नुहोस ।
कम्पनीको प्रकार अनुसार

 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस