नोट:यी वास्तविक समयको प्रशासनिक तथ्वायाङ्क हो
 कुल कम्पनी संख्या
जम्मा: 271,363
 प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी
कुल शेयर सदस्य: 702,446
 मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी
कुल सदस्य: 24,285
  कुल अधीकृत पुँजी
रु: 30,006,135,482,340,764
  कुल चुक्ता पुँजी
रु: 2,485,168,977,377
 कुल जारी पुँजी
रु: 253,929,586,648,496

 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस