दि निब्बल कर्नर रेष्ट्रो विथ बार प्रा.लि. (१३६१२८)

 

 

यस कार्यालयमा मिती २०७२/०३/०२ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. १३६१२८ को दि निब्बल कर्नर रेष्ट्रो विथ बार प्रा.लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७४/११/२२ को निर्णय अनुसार ऐन,२०६३ को दफा १३६(क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 5491 2077-12-17 14:21:57