नोट:यी वास्तविक समयको प्रशासनिक तथ्वायाङ्क हो
 कुल कम्पनी संख्या
जम्मा: 261,632
 प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी
कुल शेयर सदस्य: 682,493
 मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी
कुल सदस्य: 22,504
  कुल अधीकृत पुँजी
रु: 30,005,822,782,479,008
  कुल चुक्ता पुँजी
रु: 2,315,987,092,482
 कुल जारी पुँजी
रु: 257,723,968,681,465
 कम्पन्नी सम्बन्धी डाटा ग्राफमा हेर्नुहोस ।
कम्पनीको प्रकार अनुसार

 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस