नोट:यी वास्तविक समयको प्रशासनिक तथ्वायाङ्क हो
 कुल कम्पनी संख्या
जम्मा: 259,765
 प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी
कुल शेयर सदस्य: 681,283
 मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी
कुल सदस्य: 22,382
  कुल अधीकृत पुँजी
रु: 30,005,810,342,429,008
  कुल चुक्ता पुँजी
रु: 2,307,445,488,884
 कुल जारी पुँजी
रु: 253,711,002,747,065
 कम्पन्नी सम्बन्धी डाटा ग्राफमा हेर्नुहोस ।
कम्पनीको प्रकार अनुसार

 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस