सुनकोशी भिलेज रिसोर्ट प्रा.लि. (१३२४२)

यस कार्यालयमा मिती २०५७/०३/२१ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. १३२४२ को सुनकोशी भिलेज रिसोर्ट प्रा.लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७५/०४/१० को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन,२०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 5488 2077-12-17 14:21:57