गृह मन्त्रालयको Website मा रहेको प्रतिबन्धित व्यक्ति वा समूहको सूची

नेपाल सरकारको सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा बित्तिय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना (२०७६-२०८१) मा गृह मन्त्रालयको Websiteमा रहेको प्रतिबन्धित व्यक्ति वा समूहको सूची

प्रतिबन्धित व्यक्ति वा समूहको सूची
2605's Downloaded
  View         Download

 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 2330 2079-2-30 14:07:27