तिनकुने सफ्टवेयर प्रा.लि. (५७२४७)

यस कार्यालयमा मिती २०६५/०७/२१ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. ५७२४७ को तिनकुने सफ्टवेयर प्रा. लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०१/०३ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 5489 2077-12-17 14:21:57