विभागहरूका कर्मचारी विवरणहरूको बारेमा कृपया यहाँ शीर्षक राख्नुहोस्नाम पद
श्री प्रदिप राज अधिकारी रजिष्‍ट्रार
श्री हरि प्रसाद अधिकारी उप-रजिष्‍ट्रार ( सूचना अधिकारी )
श्री तुल्सी राम गैरे उप - रजिष्‍ट्रार ( प्रवक्ता )
श्री कल्पना कुमारी बर्तौला सहायक रजिष्‍ट्रार (सहायक सूचना अधिकारी)
श्री सन्तोष कुमार दाहाल उप-रजिष्‍ट्रार
श्री तुल्सिराम गैरे (सुचना अधिकारी/प्रवक्ता) उप-रजिष्‍ट्रार
श्री हारि प्रसाद अधिकारी उप-रजिष्‍ट्रार
श्री राजमणी दाहाल उप-रजिष्‍ट्रार
रिक्त उप-रजिष्‍ट्रार
रिक्त सहायक रजिष्‍ट्रार (कानुन)


नाम पद
रिक्त आई.टि. निर्देशक
विमलमान श्रेष्ठ कम्प्युटर इन्जिनियर
रुपेश कुमार निधि कम्प्युटर इन्जिनियर
श्री नारायण कुमार विष्‍ट कम्प्युटर अधिकृत


नाम पद
श्री राजेन्द्र कुमार लम्साल उप-रजिष्‍ट्रार (कानून)
श्री सावित्रा भट्टराई (कानुन) सहायक रजिष्‍ट्रार (कानुन)