विभागहरूका कर्मचारी विवरणहरूको बारेमा कृपया यहाँ शीर्षक राख्नुहोस्नाम पद
श्री प्रदिप राज अधिकारी रजिष्‍ट्रार
श्री हरि प्रसाद अधिकारी उप-रजिष्‍ट्रार ( सूचना अधिकारी )
श्री तुल्सी राम गैरे उप - रजिष्‍ट्रार ( प्रवक्ता )
श्री कल्पना कुमारी बर्तौला सहायक रजिष्‍ट्रार (सहायक सूचना अधिकारी)
श्री राजेन्द्र कुमार लम्साल उप-रजिष्‍ट्रार (कानून)
रिक्त आई.टि. निर्देशक
श्री सन्तोष कुमार दाहाल उप-रजिष्‍ट्रार
श्री तुल्सिराम गैरे (सुचना अधिकारी/प्रवक्ता) उप-रजिष्‍ट्रार
श्री हारि प्रसाद अधिकारी उप-रजिष्‍ट्रार
श्री राजमणी दाहाल उप-रजिष्‍ट्रार