गुनासो/सूचना अधिकारीहरु
 


श्री भुवनहरि अर्याल
रजिष्‍ट्रार
( कार्यालय प्रमुख )
सम्पर्क नम्बरः 9869665868

 

 


श्री धर्म राज रोकाया
उप - रजिष्‍ट्रार
( सूचना अधिकारी )
सम्पर्क नम्बरः 9869665927

 


श्री नारायण प्रसाद भट्टराई
सहायक रजिष्ट्रार
( सहायक सूचना अधिकारी )
सम्पर्क नम्बरः 9860313957


श्री गंगाधर पौडेल
उप - रजिष्‍ट्रार
(गुनासो सुन्ने अधिकारी)
सम्पर्क नम्बरः 01-4259948