मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको प्रबन्धपत्रको ढाँचा
कम्पनी परिणत भएको प्रमाणपत्र
कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र
तोकिएको ढाँचालाई स्वीकार गर्ने एकल शेयरधनी भएको प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको नियमावलीको ढाँचा
सापटी, लगानी वा जमानतको विवरणको ढाँचा
विदेशी कम्पनीको शाखा /सम्पर्क कार्यालय दर्ता गरी दिइने प्रमाणपत्रको ढाँचा
विदेशी कम्पनीको शाखा / सम्पर्क कार्यालय दर्ता गर्न दिने निवेदनको ढाँचा
साधारण सभामा मतदान गर्न आफ्नो प्रतिनिधि नियुक्त गर्ने निवेदनको ढाँचा
शेयर वापतको रकम भुक्तानी गर्न शेयरधनीको नाममा पुन : जारी गरिने सूचनाको ढाँचा
शेयर / डिबेन्चरमा हक हुन आउने व्यक्तिले दिने निवेदनको ढाँचा