कार्यालयको सिस्टम मर्मत गर्ने सम्बन्धि सूचना
आर्थीक वर्ष ०७३-०७४ सालको प्रथम चौमासीक सम्मको प्रगति विवरण
लगानीकर्ता संरक्षण कोष
लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने रकम सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराउने सूचना
जरिवाना गर्ने सम्बन्धमा श्री आर्थिक प्रशासन शाखा, का.र.क. बाट जारी पत्र
कम्पनीको नाम दर्ता वा परिवर्तन गर्दा ध्यान दिनु पर्ने विषयहरु !!!
Online System मा Data अधावधिक राख्ने वारेको सूचना
कम्पनी निर्देशिका २०७२ जारी भएको सूचना
मा. उद्योग मन्त्री श्री सोमप्रसाद पाण्डे ज्यूको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा निरिक्षण भ्रमण
कम्पनीको विवरण तथा कागजात पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (२०७२/०६/१५)