Articles

गुनासो/सूचना अधिकारीहरु
 


श्री भुवनहरि अर्याल
रजिष्‍ट्रार
( कार्यालय प्रमुख )
सम्पर्क नम्बरः 9869665868

 

 


श्री सन्तोष कुमार दहाल
उप - रजिष्‍ट्रार
( सूचना अधिकारी )
सम्पर्क नम्बरः 9841364307


श्री राजन कुमार बस्नेत
(सहायक सूचना अधिकारी)
सम्पर्क नम्बरः 9851055063


श्री रविन्द्र आचार्य
उप - रजिष्‍ट्रार
(गुनासो सुन्ने अधिकारी)
सम्पर्क नम्बरः 9851085582